Visita espiritual a la Mare de Déu de l'Erola. Viladrau (Osona, Girona)

Mare de Déu de l'Erola
Verge de l'Erola que teniu l'estada
a la falda de l'ermita de Sant Segimon
i de la muntanya de Matagalls,
vetlleu des de la vostra talaia
pel poble de Viladrau,
beneïu totes les famílies que hi viuen
i tota la gent que ens visita,
doneu consol als malalts,
infoneu confiança i esperança als ancians,
vigoria i dinamisme als joves,
i feu que la vida dels infants
sigui tranquil·la i feliç.

Avemaria i Glòria...

Verge de l'Erola, mare dels viladrauencs
i reina del Montseny, infoneu en els nostres cors
el desig de tenir el vostre Fill Jesús
com a model suprem i centre de la nostra vida,
doneu-nos ànim per a seguir el seu exemple
i feu que ens deixem conduir per l'Esperit Sant
en la missió d'anunciar l'evangeli

i de ser-ne testimonis valents i decidits.

Avemaria i Glòria...

Verge de l'Erola, que teniu per tron
l'espai natural del Montseny,
feu que sapiguem crear en el nostre entorn
espais de pau, de diàleg, de convivència,
de perdó, de fraternitat,
i que puguem gaudir de la bellesa
d'una humanitat reconciliada,
solidària i lliurada a la recerca de la bondat
i de la veritat.

Avemaria i Glòria...

Verge de l'Erola, que aquests dies feu estada
al bell mig del nostre poble de Viladrau,
a l'església parroquial,
mireu bondadosament els vostres fills
que us venim a visitar amb devoció,
acolliu generosament les nostres pregàries,
amorosiu les nostres preocupacions i dificultats
i enfortiu la nostra esperança.

Avemaria i Glòria...

Verge de l'Erola, Mare de Déu i Mare nostra,
ajudeu-nos a edificar la nostra vida
seguint la voluntat de Déu
i amb la mateixa obediència i disponibilitat
amb què vós responguéreu a la invitació
que us va fer l'àngel Gabriel
de ser la Mare del Fill de Déu,
el Salvador del món.

Avemaria i Glòria...

Preguem:
Verge de l'Erola, Mare de Déu i Mare nostra, 
concediu als vostres fills 
que us preguen amb confiança 
de ser dòcils al vostre guiatge 
per tal de progressar 
en la fe, en l'esperança i en la caritat 
i arribar a ser deixebles fidels 
i testimonis autèntics del vostre Fill Jesús, 
Déu fet home. Amén. 

-text de mn. Joan Mir i Tubau-

Comentaris