Goigs a la Mare de Déu del Cor. Sant Pere de les Puel·les de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIG DE NOSTRA SENYORA DEL COR, PER VENERARSE SA IMATGE EN LO COR DE LA SRAS. RELIGIOSAS DEL REAL MONASTIR DE SANT PERE DE LAS PUELLAS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, DESDE QUE ER TEMPS ANTICH FOU TROBADA LA MATEIXA IMATGE EN UNA VINYA.


Vostres set goigs, Verge pura,
sobre tots los Cors honrada;
cantarém ab gran ternura,
Reyna del Cor nomenada.

Lo primer goig percebireu,
quant, obrant en Vos lo Cel,
al Fill de Deu concebireu,
contextant á Sant Gabriel:
Vostre ventre fou clausura
del mateix Deu consagrada
ab tant nova investidura,
Reyna del Cor nomenada.
...
En qualsevol apretura,
si sou de cor invocada,
defensáunos en clausura
Reyna del Cor nomenada.

Hi ha uns altres Goigs d'aquesta Marededéu sota l'advocació de la Vinya.

Església de Sant Pere de Puelles. La comunitat de monges es troba actualment a Sarrià.
Foto: Carquinyol
Més informació a wikipedia...

Comentaris