Goigs a la Mare de Déu de Riusec. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona)

GOIGS DE NTRA. SRA. DE RIUSECH, QUE SE VENERA EN LA PARROQUIA DE S. PAU DE RIUSECH EN LO TERME DE SABADELL.


Puix aqui sou venerada
Ab Jesus de Nazaret
Siau la nostra advocada
Verge y Santa de Riusech.

Lo primer goig y alegria
Fou cuant lo Arcangel Gabriel
Desde la alta Gerarquia
Vos anunciá sens recel
Ser elegida en lo Cel
Mare de Deu y home fet.
...
Aquesta Imatge sagrada
Fou trobada entre parets
Per medi de uns pastorets
Dintre un sepulcre guardada;
Tres cents anys fou amagada
En lo terme de Riusech.
...


Goigs de l'església de la Puríssima de Sabadell.

Sant Pau de Riusec. Ermita romànica. L'antiga talla gòtica de la Mare de Deu de Riusec es conserva a l'Església de la Puríssima. Més informació i imatges d'aquesta ermita...


Comentaris