Oració de desgreuge ensenyada per l'Angel de Fàtima als pastorets


Oh Déu meu,
jo crec, espero, us adoro i estimo.
I us demano perdò per tots els que no creuen, ni esperen, ni us adoren ni us estimen (tres vegades).

Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant,  us adoro profundament i  us ofereixo el Preciosíssim Cos, Sang, Ànima i Divinitat de Nostre Senyor Jesucrist, present en tots els Sagraris del món, en reparació pels ultratges, sacrilegis i indiferències amb què Ell mateix és ofès.
I pels mèrits infinits del Sagrat Cor de Jesús i la intercessió del Cor Immaculat de Maria us demano per la conversió dels pobres pecadors.
Amén.


Comentaris