Goigs a la Mare de Déu del Castell. Sant Llorenç de Montgai (La Noguera, Lleida)

Mare de Déu del Castell a Sant Llorenç de Montgai

Puig baix vostre sant mantell
Nos posam, ó Mare amada:
Siau la nostra advocada,
Reina santa del Castell.

Sou la Torre de David
Que ab fermíssim fonament
Vos funda l'Omnipotent:
Ja may a entrar se ha atrevit
Satan, veyent aturdid
Que al Cel toca'l Capitel.
...
De les tentacions los vents
Dissipau, Verge benigna:
Llibre de culpa maligna:
Y lluny de fatals pendens,
Sia'l poble de Llorens
De virtuds jardinet bell.

Lo disapte dins la octava
De vostre Santíssim Nom
Vé a visitarvos tothom:
Gran favor rebut alaba
Est poble: altres ne recaba
De Vos agrahint aquell.
...
Puig ab fe y fervor novell
Sou cada dia invocada:
Siau la nostre advocada,
Reina Santa del Castell.


Ermita de la Mare de Déu del Castell, al costat de l'antic castell avui derruït. S'hi puja en compliment d'una prometença el tercer dissabte de setembre. També s'hi puja en romeria el dia 17 de gener, festa de sant Antoni i el dia 25 de maig, per un vot contra la llagosta.
Foto: elmolideponent.com

Comentaris