Oració a santa Bernadeta de Lourdes

La Mare de Déu es va aparèixer a Lourdes
a santa Bernadette Soubirous, l'any 1858.


- Bernadeta, deixa'm els teus peus
per anar a trobar la Verge Maria
allí on ella m'espera.

- Bernadeta, deixa'm els teus dits
per anar esgranant el Rosari de Maria
i unir als seus misteris
les meves penes i alegries.

- Bernadeta, deixa'm els teus llavis
per lloar la Verge transparent
amb un delicat somriure
i parlar dels teus projectes
i dels afanys del món
als meus germans.

- Bernadeta, deixa'm els teus ulls
per mirar tant com pugui la Mare de Déu.
Però, com que no m'és donat encara
de contemplar l'alegria dels teus ulls,
Bernadeta, deixa'm el teu cor
perquè se m'ompli de l'Amor del Pare.

Comentaris