Cobles a la Mare de Déu de Queralt. Berga (El Berguedà, Barcelona)

COPLAS DEDICADAS A LA SANTÍSSIMA VERGE DE QUERALT, VENERADA EN LO SEU MAGNÍFICH TEMPLE SOBRE LA VILA DE BERGA.


Ab lo cor de ternura
A Deu vull demanar
Y á la Verge mes pura
Per sas glorias cantar;
Cantaré ab alegria
Y ab goig celestial
Las gracias quens envia
La Verge de Queralt.

Lo sol en matinada
Quant ix per firmament,
La hermita n' es daurada
Ab sa llum resplandent;
Lo gran astre del dia
Dona vida á las flors
Perque tinga Maria
Los mes fragants olors.

Maria es centinella
De los fiels bergadans,
Hermosa maravella
De tots els catalans;
De dalt de la montanya
Los mira ab dols amor
Y exten per tota Espanya
L'afecte del seu cor.
...
Freqüenta tú la hermita
Moltas vegadas l'any
Perque 'n cada visita
Te llibrarás de dany;
Saluda las capellas
Que en lo camí veurás
Y en cada una d'ellas,
Content reposarás.
...


Mare de Déu de Queralt
Interior del Santuari de la Mare de Déu de Queralt
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

Comentaris