Goigs a la Mare de Déu del Prat. Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona)

Mare de Déu del Prat

Sieunos consol y guia
Ó Mare de pietat:
Socorreunos nit y dia
Nostra Senyora del Prát.

Volguereu ser adorada
en la Capélla del Prát,
perque tornés al remát
tota Ovella esgarriada,
sabent que en Vos trobaría
la pau y seguretát.
...
La Vila de Sant Joan,
yl Clero ab devoció
vos portan ab professó
quant necessitats están;
luego vos mostrau pia,
quedant tot remediát.

En eix Prat de herbas floridas
cerca de aiguas cristallinas,
allargáu las mans divinas;
retornantse possehidas
las Animas de alegría
del benefici lográt.
...


Font: Antoni Prat i Puig
Edició de 1955. Font: Associació d'Estudis Torellonencs

Versió del Goigs de 1960


Versió dels goigs de 1977 amb català actual

Recull històric de la devoció a la Mare de Déu del Prat. Joan Font i Rius.

Capelleta a la Mare de Déu del Prat
Foto: Anna Mora


Comentaris