Goigs a la Mare de Déu del Patrocini. Santa Maria de Fenals, a Castell d'Aro (Baix Empordà, Girona)

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DEL PATROCINI, QUE ES CANTEN A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE FENALS, BISBAT DE GIRONA.Puix que sou nostra advocada
I de tots aquests comals,
Sigueu nostre ajut i guia
Patrocini de Fenals.

A vos totjorn acudiren
Des de temps immemorials
I els nostres pares trobaren
Conhort en tots els seus mals,
Mireu ara els fills que us preguen
En situacions desiguals.

De Castell d'Aro senyora
de la Platja i de Fenals
feu que tinguem a tothora
grans efectes fraternals
i amb els que venen de fora
relacions ben cordials.

En tota la nostra vida
A Castell, Platja i cimals
Sigueu nostre ajut i guia
Patrocini de Fenals.

Església parroquial de Santa Maria de Fenals
Foto: deosringas

Comentaris