Virolai a la Mare de Déu de Queralt. Berga (Berguedà, Barcelona)


Mare de Déu que ets Torre de David,
alta en el cim, de vori resplendent!
L'àngel cantà damunt el pi, brunzent,
el pastoret us veia embadalit
i en el rocam us feia adorament
el bou postrat i el cirerer florit.
...


Lletra de Josep Carner i Puig-Oriol, Berga 1916.

Comentaris