Càntic bilingüe a l'Eucaristia, de mn. Camil Geis

Devota boca, canta
la Santa Eucaristia,
que, en dia memorable,
Jesús instituïa.

La vista no penetra,
el paladar no indica:
la fe, norma certera,
segura, certifica.

La testa adoradora,
en el fervor, inclina...
Oh, la Sagrada Forma,
real Vida Divina!

Comentaris