Goigs a santa Càndia (Càndida). Olives a Sant Esteve de Guialbes (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIOSA SANTA CANDIA ELS QUALS ES CANTEN EN LA SEVA CAPELLA CONSTRUÏDA EN LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE GUIALBES.

Santa Càndida o Càndia, la mare de sant Mer abat.

En el Cel sou estimada
com la rosa entre les flors:
Càndia Benaventurada
ajudeu als Pecadors.

Essent de França natural,
i de Pares Poderosos,
vos donen Espòs igual
a vostres mèrits honrosos:
Fóreu un temps fatigada
de esterilitat amb plors.
...
Infantau en son temps un fill,
i Mer l'haveu nomenat,
qui creixent fou clar espill
de virtut i Santedat:
I en edat molt moderada
del Món esquivà als honors.
...
En vostra Santa Ermita
us visiten els devots,
on vénen amb fé contrita
per ser Vós salut de tots.
I per aixó com Advocada
us vénen a cantar llaors.

Puix de Déu sou tan amada,
i repartiu sos tresors:
Càndia Benaventurada
ajudeu els Pecadors.

Santa Càndida o Càndia era la mare de Sant Mer. La tradició diu que va tenir una visió que li va anunciar el naixement i la glòria del seu fill. En quedar vídua, Càndida va anar a cercar el seu fill per viure amb ell, però Mer, que no volia destorbar el recolliment de la seva vida eremítica, li digué que li faria una ermita allí on caigués el seu bàcul: el llançà i va caure a mig kilòmetre de distància, on avui hi ha l'ermita de Santa Càndida (també al terme de Sant Esteve de Guialbes). Allí es retirà Càndida a viure també com a eremita, i hi va morir cap a l'any 798. La seva festivitat també se celebra el 27 de gener.
La capella, en ruïnes, estava prop de l'actual masia can Bosch de Farga.

.

Comentaris