Deprecacions a la Mare de Déu de Gràcia de la Font Santa. Jafre (Baix Empordà, Girona)

Cap de la Mare de Déu antiga de la Font Santa de Jafre. Talla en fusta de xiprer de finals del segle XV.

  • Senyora de la Font Santa, que teniu als vostres peus un doll d'aigua per apagar la set; feu que, com cérvols sedejants, cerquem sempre l'Aigua de la Vida que brolla de la Font que porteu a la mà. Ave Maria.
  • Mare del Bon Consell, que teniu la vostra Casa prop la riba del Ter; concediu-nos d'estimar rectament les coses que passen i de no oblidar mai les joies eternes. Ave Maria.
  • Verge fecunda, esponerosa com un plàtan plantat vora les aigües, olorosa com un xiprer de l'Hermon; obtingueu a tots els vostres fills l'olor suau de les bones obres fins al fi de la vida. Ave Maria.
  • Verge Immaculada, flor del camp i lliri de les valls, protegiu els conreus que us envolten i traieu d'aquesta plana el pecat de blasfèmia. Ave Maria.
  • Salut dels malalts i consol dels afligits, que contemplàreu al peu de la Creu el vostre Fill agonitzant; conforteu els nostres malalts i torneu l'alegria i la pau als cors entristits i angoixats. Ave Maria.
  • Font de Bondat, que heu volgut tenir estada entre nosaltres; mireu benigna aquest poble i comarca que us heu dignat visitar i aplegueu al vostre redós, amb esperit de germans, aquesta vostra fillada. Ave Maria.
Antífona: 
Tots els qui teniu set, veniu a beure: Cerqueu el Senyor, mentre podeu trobar-lo.

V/. Font de Bondat i Salut dels malalts,
R/. Pregueu per nosaltres que acudim a Vós.

Oració:
Déu i Senyor nostre, que heu santificada la nostra terra amb la presència de la Benaurada Verge Maria; obtingueu-nos, us preguem, que sota l'empar de la mateixa Verge, arribem a Crist, Font d'Aigua que salta fins a la Vida Eterna. Pel mateix Crist Senyor nostre. Així sia.
Comentaris