Ave... Pregària bilingüe a la Mare de Déu de mn. Camil Geis

Mare de Déu del Bon Cor

Oh, gloriosa Reina
de la Celeste Pàtria,
la cristiana prole
guia a la gran Victòria!

La piadosa lira
canta, sonora: glòria
perenne a la gran Reina,
Flor Santa, Rosa Mística!

Ave —diran—, no, Eva...
Oh, Salvadora intrèpida,
Santa Maria, impera!
Salve, Torre Davídica!

Comentaris