Goigs a sant Bartomeu. Patró d'Igualada (Anoia, Barcelona)

Sant Bartomeu apòstol

Pues sou Poderós ab Deu,
y dels dimonis terror:
siáu nostre protector
Apostol Sant Bartomeu.

Vostra primera noblesa
fonch, pescador Galileo,
guanyant en tant bon empleo
la mes excelent grandesa,
elegitvos company seu
Jesu-Christ nostre Senyor.
...
Venturosa es Igualada
tenintvos per son Patró,
de Vos espera el Blasó,
de ser de tot mal guardada
y com tant ab Deu podeu
alcansauli son amor.Imatge de Sant Bartomeu, patró d'Igualada
Reproducció en argent de l'artista Àlex Masalles

Basílica de Santa Maria d'Igualada

Comentaris