Goigs a la Mare de Déu del Remei

Mare de Déu del Remei

Mare del gran Criador
del Remey sou invocada:
Remediau Verge Sagrada
als queus demanan favor.

Tot lo que Vos demanáu
al Verb Fill del Etern Pare,
molt facilment ho alcansáu
mostrantli los pits de Mare;
puig que sou de Ell tan amada
y digna de tant honor.
...
No miréu lo poch mereix
per sas obras lo pacient,
sino que á Vos acudeix
per son socorro humilment;
sa humilitat premiada
per Vos sia y del Senyor.
...

Comentaris