Himne de Pentecosta (Litúrgia de les Hores)

Pentecosta: la Vinguda de l'Esperit Sant sobre la Mare de Déu i els apòstols

Davalleu, Sant Esperit,
doneu llum a nostra nit
i joia a cada sentit.
Al·leluia! Nou esclat:
Pentecosta. Caritat.

Crist present en tot moment
amb vós, foc i flama i vent,
a l'Església naixent,
Al·leluia! Nou esclat:
Pentecosta. Caritat.

El foc crema, salta el mur,
crema tot el que és impur:
il·lumina'ns el futur.
Al·leluia! Nou esclat:
Pentecosta. Caritat.

Pels ulls, la llengua i el cor
sou l'Esperit que no mor,
alè fresc i flama d'or.
Al·leluia! Nou esclat:
Pentecosta. Caritat.

Aigua de divina deu,
per l'Església vetlleu:
en sou l'ànima i la veu.
Al·leluia! Nou esclat:
Pentecosta. Caritat.

Oh Esperit de Déu pregon!
Renoveu l'aire del món
com els xiprers de Sion.
Al·leluia! Nou esclat:
Pentecosta. Caritat.

.

Comentaris