Goigs al Sant Crist, Canyet -Badalona- (Barcelonès, Barcelona)

Des de la Creu aixecada
on teniu clavat el cos,
Jesucrist vostra mirada
gireu vers els pecadors.Voluntat de l'Etern Pare
al món vareu devallar
i una Verge us sigué Mare
que és com rosa a mig badar.
Llucifer d'aquesta aubada
s'enlluerna amb les clarors.
...
Tot un poble se us confia,
Senyor, ben devotament,
segueix la vostra agonia,
segueix el vostre turment.
Sa gent és neguitejada
de l'amor que té per Vós.
...
Des de la Creu que ens ampara,
sota del mantell blavís,
Jesucrist dolcíssim Pare
porteu-nos al Paradís.
Passarem per l'estel·lada
camí vostre lluminós.

Per la sang que haveu vessada,
Fill de Déu Tot Poderós,
Jesucrist vostra mirada
gireu vers els pecadors.


El Canyet (Badalona)

Parròquia del Sant Crist de Canyet
Foto de mqboix

Comentaris