Goigs a la Mare de Déu d'Aguilar. Os de Balaguer (La Noguera, Lleida)

Mare de Déu d'Aguilar, a Os de Balaguer.
La imatge es guarda a l'església parroquial.

Verge pura, prenda hermosa,
puig teniu Deu á la má.
Socorreunos, piadosa
Mare de Deu de Aguilá.

Dels Apostols conduida,
volant com Aguila apresa,
de Aguilá, y Apostolesa
nomenarvos sou servida;
perque serviu procurosa
al que vos ve a suplicá.
...
Per centúrias adorada
foreu en esta Capella,
y segons tradició vella
de unas Monjas venerada,
que á servirvos portentosa
vostre amor las cautivá.
...
Per la Guerra, y contra temps
la Capella destruhida,
de nou vos ha recullida
esta Vila en estos temps;
conservant sempre ditjosa
tresor en que tant los vá.

Mes la devoció exquisita
de esta Vila de Os y amor
ab bisarro punt, y honor
vos ha fet Casa y Hermita:
reedificant cuydadosa
primer Casa, y Altá.

En la centuria pasada
de mil set cents trenta vuyt
cullint de gracia gran fruit
vos torná solemnement
al Trono, en que vos graciosa
volguereu primer está.

Puig lo cor nos hau robat,
avivau nostra Esperansa,
en vos totom se afiansa;
daunos ardent caritat
fins á veureus gloriosa
besantvos al Cel la má.


Ermita de la Mare de Déu d'Aguilar
Foto de Rios Valles
A uns 13 km de Balaguer anant a Àger, just abans d'arribar al convent de Bellpuig de les Avellanes, es troba el trencant que a 3 km porta a Os. A uns 300 metres d'aquest trencant hi ha el desviament cap a l'ermita de l'Aguilar, a la que s'hi arriba en uns 400 metres.
El dia 1 de maig es celebra la festa d'aquesta ermita.


Comentaris