Goigs a la Mare de Déu de la Pertusa. Corçà, al municipi d'Àger (La Noguera, Lleida)


Cantarem amb alegria
Vostres goigs  Verge Sagrada:
Consolau als afligits
En Pertusa venerada.

Filla sou de Santa Ana
I de Sant Joaquim gloriós,
Ditxós lo qui a Vos ama
I espera vostres favors,
Amparo de pecadors
I de ell sempre aclamada.

Filla sou del Etern Pare
I així sou la més hermosa;
De Jesuchrist sou la Mare,
Del Espirit Sant la Esposa
Criatura tan ditxosa
En lo mon no es trobada.

De Sant Joseph sou la Esposa
I ell vostre Espós Sagrat,
Vos teniu per molt ditxosa
I per lo més ben casat
Per haberme alcansat
La Prenda de Deu amada.
...
En la cuadra de Pertusa
Vos han volgut colocar
Ahon lo devot no escusa
De venir a suplicar
Vullaulí donchs ajudar
I ser la seua advocada.

Lo dia de Sant Gregori
Venim aquí amb professó
Demananvos adjutori
Amb molta devoció,
Alcansaunos aquell dó
Per lo cual ne sou votada.


Mare de Déu de la Pertusa

Natura brava, vestimenta verge.
Humilitat d'ermita encimbellada,
si et fa paüra el risc, no cal que temis.
Aquí el pendís és terra catalana irisada amb clamor de valls i crestes.
La teva nau, Verge Maria, enfila el dors d'un estimball.
Quan mor a l'aigua, rogenc de rostre a sol colgant, desperta l'aura silent d'oració boscana.
Captius, petja i esguard, et van darrera,
enyorosos de cel.
Camins enfora, l'embruix de Montrebei, llescat d'abismes, du gespa esfereïda.
I canta i prega gojós d'una Noguera extasiada.
Oh Verge de l'altura! A tall de prova, astut, m'atura el goig per enlairar-me al recer acastellat de la capella.
Al teu fogar l'escena muntanyenca és un díptic d'amor i de pregària.

Enric Balaguer i Mestres.
Poema inclòs al llibre "Devocions marianes
populars: La Noguera" de  Joan Bellmunt.

Ermita de la Mare de Déu de la Pertusa i l'embassament de Canelles.
A l'ermita s'hi va en dues ocasions a l'any: per sant Gregori -el darrer diumenge de maig- i per la Mare de Déu del Roser -primer diumenge d'octubre-

L'ermita (s. XI-XII) està construïda en un lloc gairebé impossible. Només s'hi accedeix i amb dificultats pel costat Nord. 

Espectacular pasarel·la que s'ha instal·lat recentment prop de La Pertusa, comunicant Catalunya i Aragó. Permet anar de La Pertusa fins a l'ermita de Santa Quitèria.
Més informació i imatges d'aquesta construcció.

Comentaris