Goigs a sant Faustí màrtir. Vilert (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Faustí màrtir

Pues la terra habeu regat
ab vostra sanch benehida:
Socorreu á qui vos crida,
ó Faustino mártir Sant.

En Brescia de Lombardía
nasqué Faustino invencible,
á Satanás fou terrible
y als deus falsos fou espant:
noble ja per son llinatge
mes noble fou per sa vida.

Venerat desde la infancia
junt ab son germá Jovita
á grans obras se exercita,
als oprimits visitant:
consol y aliento los dona
avivant sa fé entorpida:
Socorreu á qui vos crida.
...
De Vilert en la parroquia
com á Patró sel' venera,
y de molts ab fé sencera
molt sovint se está invocant
habent trobat son alivio
tota persona afligida.
...
Mentres Vilert vos invoca
ab veu forta y compungida:
Socorreu á qui vos crida,
ó Faustino mártir Sant.


Santa Maria de Vilert
Foto: Josep Maria

Parròquia de santa Maria a Vilert

Sant Faustí i sant Jovita, germans màrtirs

Comentaris