Goigs a sant Josep. Tuixent (Alt Urgell, Lleida)


Puig dels tresors del Senyor
l'Etern les claus vos confia:
Siau nostre protector,
Josep, espòs de Maria.

Nasquéreu afortunat
de la Prole de David;
sent antes santificat
i per l'Etern elegit,
per guardar aquell tresor
que al món enriquiria.
...
Joaquim i Anna vos donaren
a sa Filla per Esposa,
la que els sigles proclamaren
la més casta i més hermosa.
¡Que bella mescla d'amor
vostre amor i el de Maria!
...
Fou la vostra mort ditxosa
puig Jesús vos assistí,
amb sa Mare, vostra Esposa,
consolant-vos hasta el fi;
portant-vos, del Salvador,
als Llims noves d'alegria.


El poble de Tuixent


Comentaris