Acte de consagració dels sacerdots a la Mare de Déu

Oració inclosa al final del document de la Congregació pel Clergat en ocasió de la Solemnitat del Sacratíssim Cor de Jesús, el 7 de juny de 2013, en la qual es celebra la Jornada Mundial de Pregària per la santificació dels Sacerdots.

ACTE DE CONSAGRACIÓ DELS SACERDOTS A LA SANTÍSSIMA MARE DE DÉU, SEGONS LA FÓRMULA QUE VA UTILITZAR BENET XVI EN LA CONCLUSIÓ DE L'ANY SACERDOTAL. 


Mare de Déu del Collell,
patrona de la clerecia de Girona
Foto: Jaume Catalán
Mare Immaculada, en aquest lloc de gràcia, convocats per l'amor del vostre Fill Jesús, Summe i Etern Sacerdot, nosaltres, fills en el Fill i sacerdots seus, ens consagrem al vostre Cor matern, per complir fidelment la voluntat del Pare.

Som conscients que, sense Jesús, no podem fer res (cf.Jn15,5) i que, només per Ell, amb Ell i en Ell, serem instruments de salvació per al món.

Esposa de l'Esperit Sant, assoliu-nos el do inestimable de la transformació en Crist. Per la mateixa potència de l'Esperit que, estenent la seva ombra sobre Vós, us va fer Mare del Salvador, ajudeu-nos perquè Crist, el vostre Fill, neixi també en nosaltres. I, d'aquesta manera, l’Església pugui ser renovada per sants sacerdots, transfigurats per la gràcia d'Aquell que fa noves totes les coses.

Mare de Misericòrdia, ha estat el vostre Fill Jesús qui ens ha cridat a ser com Ell: llum del món i sal de la terra (cf.Mt5,13-14).

Ajudeu-nos, amb la vostra poderosa intercessió, a no desmerèixer aquesta vocació sublim, a no cedir als nostres egoismes, ni a les burles del món, ni a les temptacions del Maligne. Preserveu-nos amb la vostra puresa, guardeu-nos amb la vostra humilitat i envolteu-nos amb el vostre amor maternal, que es reflecteix en tantes ànimes consagrades a Vós i que són per a nosaltres autèntiques mares espirituals.

Mare de l'Església, nosaltres, sacerdots, volem ser pastors que no es pasturen a si mateixos, sinó que es lliuren a Déu pels germans, trobant la felicitat en això.
Volem cada dia repetir humilment no només de paraula sinó amb la vida, el nostre "sóc aquí".

Guiats per Vós, volem ser Apòstols de la Divina Misericòrdia, plens de goig per poder celebrar diàriament el Sant Sacrifici de l'Altar i oferir a tots els que ens ho demanin el sagrament de la Reconciliació.

Advocada i Mitjancera de la gràcia, Vós que us trobeu unida a l'única mediació universal de Crist, demaneu a Déu, per a nosaltres, un cor completament renovat, que estimi a Déu amb totes les seves forces i serveixi a la humanitat com Vós ho vau fer.

Repetiu al Senyor aquesta eficaç paraula vostra: "no tenen vi" (Jn2,3),
perquè el Pare i el Fill vessin sobre nosaltres, com una nova efusió, l'Esperit Sant.

Ple d'admiració i de gratitud per la vostra presència contínua entre nosaltres, en nom de tots els sacerdots, també jo vull exclamar: "qui sóc jo perquè em visiti
la Mare del meu Senyor? (Lc1,43)

Mare nostra des de sempre, no us canseu de "visitar-nos", consolar-nos, sostenir-nos. Veniu a ajudar-nos, i deslliureu-nos de tots els perills que ens amenacen.
Amb aquest acte d'oferiment i consagració, volem acollir-vos d'una manera més pregona i radical, per sempre i totalment, en la nostra existència humana i sacerdotal.

Que la vostra presència faci reverdir el desert de les nostres solituds i brillar el sol en les nostres tenebres, faci que torni la calma després de la tempesta, perquè tothom vegi la salvació del Senyor, que té el nom i el rostre de Jesús, reflectit en nostres cors, units per sempre al vostre.
Així sia.

.

Comentaris