Pastoreta galana... (del Romancer Català)

La Sagrada Família
Quadre d'Arístides ArtalOratori del Col·legi Les Alzines (Girona)

Pastoreta galana,
mare del Criador,
l'Esperit Sant vos anima;
dau-me lo vostre amor.
Sou filla de Déu Pare,
de son Fill vós sou mare,
dau-me lo vostre amor.


Comentaris