Goigs a la Mare de Déu de Solés. Tiurana (La Noguera, Lleida)

Mare de Déu de Solés a Tiurana (Noguera)
L'antiga imatge, de fusta policromada del segle XVI va ser cremada al 1936. 

Vostres goigs, llahors i plahers
cantarém, Mare i donçella,
en esta vostra capella
nomenada de Solés.
...
Davant del Segre mirau
del mont de vostra capella,
als qui s'ofeguen donau
vostre auxili i ma bella;
de Tiurana protectora
sou, donantlos bon succés.

Es la devoció tanta
dels pobles del vehinat,
que en tota necessitat
claman a Vos, Verge Santa;
donantvos gracies després
per los favors tenen de ella.

Puig ajudáu sens interés
als qui us honran, oh Donçella,
en esta vostra capella
nomenada de Solés.


El poble de Tiurana va quedar colgat sota les aigües de l'embassament de Rialb. A l'any 2002 es va inaugurar una urbanització propera a Solés, anomenada "Poble Nou de Tiurana". L'ermita, situada a uns tres quilòmetres de l'antic Tiurana i al cim de la serra, continua acollint als devots dels qui estimen aquestes terres. Des de l'ermita es veu una bonica vista de la vall del Segre.

Foto de l'ermita, per Àngela Llop

Ermita de la Mare de Déu de Solés a Tiurana

L'aplec es celebra el dilluns de Pasqua. També s'hi puja a l'ermita en acció de gràcies per les collites, el primer diumenge de setembre i que es fa la festa major del desaparegut poble de Tiurana. Per Tots Sants s'hi puja per honorar els difunts, ja que a l'inundar el poble es va traslladar el cementiri en aquest cim.


Comentaris