Goigs d'homenatge a la Mare de Déu de Montserrat: Per l'estel que us descobria...

GOIGS D'HOMENATGE REVERENT A LA VERGE DE MONTSERRAT, PATRONA DE CATALUNYA
Mare de Déu de Montserrat

Per l'estel que us descobria
i per l'afrau perfumat:
gloriosa Santa Maria,
Madona de Montserrat.

Mare de Déu, dalt la serra
dueu el món a les mans
que lleva un lliri a la terra
d'aquests poblats catalans,
feu-nos, Senyora, de guia,
en Vós havem confiat.

Seieu, al tron, gran Senyora,
amb el fillet amorós,
oh Verge corredemptora
i Mare dels pecadors,
per un estel que lluia
guardeu-nos tots del pecat.

Vostre fillet a la falda
el món Ell va beneint
quan tomba el pany i la balda
sembla que els vagi oint
que resen l'Ave Maria
del sant Rosari sagrat.
...
Oh, Catalunya, que portes
aquesta rosa al teu pit,
si les muntanyes són fortes,
fort el braó, el teu delit
per defensar nit i dia
la teva fe i llibertat.

Per l'àngel que en trenca el dia
a Vós us ha saludat:
protegiu Santa Maria,
els devots de Montserrat.

Lletra del Revnd. P. Hilari d'Arenys de Mar, caputxí. Música de D. Mauro Fàbregas Costa, o.s.b. Dibuixos de l'artista Joan Anglada Villà.

Muntanya de Montserrat
Foto del Patronat de la Muntanya de Montserrat


Comentaris