Himne del dia de Reis: La caravana dels mags...

Dibuix de Luis Borobio inclòs en una carta del dia de Reis de 1945

Lloeu, nits, el Senyor: nit d'ira
que l'amor frustra, nit obaga
de la fe viva i nit que amaga
Déu expectant com crida i mira.

L'afany empeny la caravana
dels Mags per dreceres contortes.
Jerusalem, la d'altes portes,
trasbalsada sent què demana.

Betlem, el teu Pastor domina,
nat de sempre abans dels temps, i ara
nou nat d'una donzella mare,
l'Israel, amb força divina.

Jesús, de qui ve la victòria
en revelar-vos a tot poble,
Pare i Sant Esperit, oh noble
Trinitat, ara i sempre glòria. Amén.

—de la Litúrgia de les Hores del dia de l'Epifania del Senyor—


.

Comentaris