Cobles al Cor Puríssim de Maria

Cor Puríssim de Maria

O Cor de Maria!
mes pur quel cristall;
tot lo mon vos diga,
alabat siau.

En lo instant primer
que foreu format,
en Vos no hi caygué
taca de pecat:
de la Trinitat
ja foreu mirall.

Las vostras pinturas
mostran ab primor,
que sou foch, y flamas,
llum, y resplandor:
del divino Amor
incendi cabal.

Quan Jesus patía
per los pecadors,
erau riu de mirra,
y mar de amargors:
de vostres dolors
la espasa es senyal.

Un soldat gentil
traspassá lo Cor
vostre, com del Fill,
ab diferent sort;
Jesus ia era mort,
pero Vos mortal.

Quim donará alas
per poder volar,
cantava el Profeta
pera descançar?
vos á contemplar
bolaveu igual.

Sempre que dormiau
vetllava lo Cor;
aquesta es la vida
del divino Amor:
trassa de primor,
somni celestial.

Sou Cor amenissim,
tot sembrat de flors;
jardí fecundissim
del divino Espós:
hixen sobre Vos
lliris per senyal.

Sou la Font sellada,
y lo Pou tancat
de la Sanch sagrada
del nostre rescat:
de aqui fou format
el Anyell Pasqual.

En Vos troban juntas
gracias y favors
las Animas puras,
y los Pecadors:
sou de grans tresors
ara y mineral.

Llibre de la vida,
panal dols de mel;
cor fet á la mida
del Deu de Israel,
escala del Cel,
porta celestial.

Torre de David,
castell de resguart;
farol de la nit,
de dias baluart:
ciutat feta ab art,
casa Imperial.

Vos sou un Altar
format de rubins;
estela del mar,
mort de Peregrins,
cor de serafins,
cambra angelical.

Guarda llum, y guia
per encaminar
la nau mes segura,
per no naufragar:
be pot descançar
qui de Vos se val.

O Rosa fragant!
clavell del jardí;
ó Lliri del camp!
ram de jassamí:
sereu pera mi
la flor cordial.

Fora cobardia,
vina pecador;
Jesus y Maria
te donan lo Cor:
y ab aquest tresor
pots quedar cabal.

Es lo Cor Santissim
de infinit valor;
y lo Cor purissim
un immens tresor:
los dos son un Cor
fets tots á un igual.

Clica a sobre per a veure'ls més grans

Sagrat Cor de Maria

Comentaris