Goigs a santa Margarida. Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès, Barcelona)

Santa Margarida verge i màrtir

Esposa de Déu amada,
espill de molt santa vida,
sigueu-nos sempre advocada
verge i màrtir Margarida.

D'Antioquia natural
fóreu vós, verge sagrada,
havent sens mare quedada
i sens amor paternal,
a la pàtria celestial
us encaminà la dida.

Éssent de ben tendra edat
molt gentil i agraciada,
guardàveu en una prada
d'ovelletes un ramat,
quedà Olivi molt prendat
de formosor tan complida.
...
Per patrona us venerem
tota l'encontrada aquesta,
guardeu-nos de la tempesta
i morir ferits pel llamp,
puix en vós tots confiem
socorreu aquell que us crida.

De morir en pecat mortal
guardeu-nos vós pietosa,
que l'enemic ja no gosa,
si vós hi sou, fer-nos mal.
En vós no pogué fer tal
éssent de Déu protegida.

Oració: Oh Déu, vós ens alegreu amb la festa de Santa Margarida; ajudeu-nos pels mèrits d'aquesta verge i màrtir que ens il·lumina amb l'exemple de la seva castedat i de la seva fortalesa. Per Crist Senyor nostre. Amén.


Aquests són els Goigs que actualment es canten a la parròquia. Podeu trobar uns altres goigs de la parròquia fent clic aquí. L'edició d'aquests goigs és en homenatge de l'organista Joaquim Vàzquez, qui tan sovint toca aquests goigs, en les seves Noces d'Or matrimonials en l'any 2005. En aquest mateix any, a la parròquia van tenir el goig d'estrenar un magnífic orgue de tubs.


Motiu de l'edició dels presents Goigs

Edició dels goigs del 2016. Font: bibliogoigs.


L'església actual de Santa Margarida i els Monjos es va edificar al nucli anomenat dels Monjos, al llarg de la carretera (l'antiga Via Augusta romana) que comunicava Barcelona i Tarragona. La primera pedra la va posar l'arquebisbe de Barcelona Dr. Ramon Guillamet el dia 20 de gener de 1924. La primitiva església romànica, del segle XII, es conserva, molt malmesa, al lloc anomenat Santa Margarida, prop de l'actual cementiri.

Imatge de santa Margarida en la celebració del 2021
Foto: Facebook de la parròquia
Comentaris