Goigs a la Mare de Déu de Castellgermà. Sarroca de Bellera (Pallars Jussà, Lleida)

Mare de Déu de Castellgermà

Puig que en Vós se'ns va donar
un tresor de gran valia
sieu nostra ajuda i guia
Verge de Castell-Germà

Puig que 'l Cel mos va doná
Un tresor de gran valia
Siau nostre amparo y guia
Verge de Castell Germà.
...
Per tota aquesta encontrada
Vos tenen gran devoció
Sou la Reyna y advocada
Qu' a tots donau protecció
Tot aquell que 'n vos confia
Sense consol may se'n và.

Aquet poble vos venera
Ab devoció molt fervent
Y com sou sa medianera
Volgue fervos un present
Y en prova de que us volia
Aqueix temple us dedicà.

Ermita de Castellgermà, al poble de Les Iglésies, al límit del Pallars amb la Ribagorça
L'aplec s'hi celebra el 15 de maig

Comentaris