Goigs a la Puríssima Concepció de Maria Santíssima

La Puríssima

Clara aurora immaculada
Ans de la concepciò;
Valeu-nos, Verge Sagrada,
Ens quiscuna ocasiò.

Apenes dins ses entranyes
Anna Santa vos tingué,
Meresquéreu per companyes
La humilitat i la fé:
Vostra hermosura també
Trobà son illesiò.
Valeu-nos...
...
Vos sou l'Arca d'Aliansa
Preparada al Redemptor;
De la Benaventuransa
Lo mes abundant tresor:
Del misero Viador
Unica protecciò.
Valeu-nos...
...
Puix que sola reservada
Sou Vos de corrupciò,
Valeu-nos, Verge Sagrada,
En quiscuna ocasiò.


Edició amb una estrofa dedicada a la comarca del Rosselló
Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris