Cant de Nadal: "Glòria a Déu" canti la terra

Dibuix de P. Oriol M. Diví, monjo de Montserrat

1. "Glòria a Déu" canti la terra
en la vinguda del Senyor.
La llum envolta el nostre poble:
ha nascut el Redemptor.

Déu ens manifesta tot l'amor que ens té;
ha volgut salvar-nos, acollim-lo amb fe.

2. Prop de Maria, Mare i verge,
veiem Jesús el diví infant.
Com els pastors en la nit freda
atansem-nos a adorar.

3. El Senyor ve a casa nostra
i ens concedeix ser fills de Déu.
D'un cap a l'altre de la terra
Ell desitja ser present.

4. Portem el cor ple d'alegria;
l'ha renovat l'amor de Déu.
Jesús habita entre nosaltres;
hem tastat la pau del cel.

5. Ara fruïm d'una gran joia
—hem contemplat l'amor de Déu—.
Déu s'ha fet home i tots nosaltres
agraïts ho celebrem.

Extret del llibre "Una veu exultant" d'Editorial Claret.
Lletra i música de Mn. Josep Soler

Comentaris