Goigs a santa Engràcia. Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANTA ENGRÀCIA VENERADA A LA CAPELLA-ORATORI DE LA CASA PAIRAL DE LA FAMÍLIA TOMÀS DE BALLESTER I BALLESTER (COLOMA) DE VILANOVA I LA GELTRÚ. ONOMASTIC EL DIA 16 D'ABRIL.

Santa Engràcia de Saragossa

Puix siguéreu tan venturosa
i del Crist enamorada,
sigueu sempre nostra Advocada
Engràcia Màrtir gloriosa.

De naixement esclarit
Portugal us bressolà
i la fe us il·luminà
amb son resplendor lluït;
car infant i sà delit
en virtuts sou primorosa.
...
Feu que gaudim l'homília
del Senyor i benedicció,
puix que amb fidel unció
davant sos altars l'hom s'humilia,
proveeixi a tota família
de fruits la més abundosa.

Que no en và sou venturosa
i del Crist la ben amada,
i per la Vida aclamada,
puix sou màrtir milagrosa.

Font: bibliogoigs

Pati interior de la casa amb entrada a la capella.
Foto: diba.cat

Detall de la capella dedicada a Crist ressuscitat.
Foto: diba.cat


Comentaris