Goigs a sant Alfons Maria de Liguori fundador dels Redemptoristes

GOIGS A SANT ALFONS MARÍA DE LIGUORI FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓ DEL SANTÍSSIM REDEMPTOR. LA SEVA FESTA: 2 D'AGOST*. Any 1953.
*Actualment es celebra l'1 d'agost.

Sant Alfons Maria de Liguori
Doctor de l'Església, patró de moralistes i confessors

Puix el vostre cor sentia
per Jesús l'anhel millor,
Sant Alfons sigueu la guia
de nostra Congregació.

Ja d'infant us enlairava
un bon frare missioner
quan de Vós profetitzava
que serieu sant feiner.
Prudent bisbe i jerarquia
de l'Església sant doctor.
...
En morir, llir de puresa,
vostre cor s'envola al Cel
a fruir la gran Bellesa
sense enigma, sense vel.
Flor escollida per Maria
entre flors de més gerdor.

Puix al cor de Crist hi nia
vostra ardent devoció,
Sant Alfons sigueu la guia
de nostra Congregació.Comentaris