Goigs a sant Joan Damascè

GOIGS EN ALABANSA DE SANT JOAN DAMASCENO, CONFESSOR Y PARE DE LA IGLESIA.

Sant Joan Damascè es celebra el 4 de desembre

Vos que foreu per l'Orient
espill de gran santedat:
oiu nostres prechs clement,
y siau nostre advocat.

De Damash lo vostre pare
fou molt temps gobernador,
y en son lloch sent jove encara
vos posaren per sa mort;
dels serrahins que ho tenian
n'erau de tots venerat.
...
Per çó l'Iglesia os venera
per gran doctor de l'Orient,
y vostra doctrina vera
ab llahor reb l'Occident,
si humil os fereu en vida
en lo cel sou exaltat.Comentaris