Goigs a sant Honest i sant Repelió. Castellgalí (Bages, Barcelona).

GOIGS DELS GLORIOSOS MÁRTIRS ST. HONEST Y ST. REPELIÓ, LES RELÍQUIES DELS CUALS, SE VENEREN EN LA IGLESIA DE SANT MIQUEL DE CASTELL-GALÍ.

Sants Honest i Repelió en una fornícula a l'església de Castellgalí.
Foto: Renato Rocca.

Mártirs benaventurats,
Sant Honest y Repelió,
alcansaunos dels pecats
complida satisfacció.

En Pamplona predicá
Sant Honest, ab gran fervor,
aquells gentils il·lustrá
ab lo seu gran resplandor;
va mudar la nit en dia
desterrant la confusió.

Sant Repelió de Cerdenya
fou mártir mol animós,
la sua virtut empenya
en mostrarse valerós;
puig morint vencé tirans
penas y tribulació.
...
Patrons sou doncs mol amats
del nostre Castell-Galí,
en tot lo món venerats
y singularment aquí;
guardau los fruyts de la terra
ab la vostra protecció.Del gran Deu sou molt amats
Sant Honest, y Repelió:
alcansaunos dels pecats
cumplida remissió
.

Sants Honest i Repelió es celebren el 16 de febrer

Comentaris