Goigs a santa Balbina

GOIGS Á STA. BALBINA VERGE Y MARTIR, QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 31 DE MARS.

Santa Balbina de Roma

Puix cenyiu llor immortal
Com erforsada heroina:
Mártir y Verge Balbina
Dau remey á nostre mal.

En Roma noble Ciutat
Y á l'ombra del Capitól,
Se gronxá vostre bressol
Apenes haguereu nat.
En eix jorn senti l'Esglesia
Un goig sobrenatural.
...
Sant Alecsandre 'us venera
Per donzella pietosa
Y us diu que cerqueu ansiosa
Les cadenes de Sant Pere:
Y trobau aquestes prendes
En la ciutat imperial.
...Comentaris