Goigs al bisbe màrtir sant Isidor de Saragossa

GOIGS DEL GLORIÓS SAN ISIDOR BISBE DE SARAGOSSA, MARTIRISAT EN AMPHILOQUÍA, AVUY ORENSE. SE CELEBRA SA FESTA, EN 2 DE JANER. Any 1885.

Sant Isidor de Saragossa, bisbe i màrtir. Molts aspectes de la seva biografia coincideixen amb sant Isidor de Sevilla i altres amb Sant Isidor d'Antioquia. No hi ha cap fet històric que avali l'existència d'aquest sant. Per tant es tracta d'un sant amb existència molt dubtosa.

Desde 'l cel, Patria d'amor,
hont gosau dolsa alegria:
Sigau nostre amparo y guia
Mártir de Deu, Isidor.

En Sevilla, patria hermosa,
la primera llum vegereu,
de nobles pares nasquereu
dins la Iglesia del Senyor;
prompte vostre fé ardorosa
feu mostrar vostre valía.
...
Al riu Miño vos tiraren
los heretges orgullosos
y 'ls catolichs desitjosos,
de guardar tan bell tresor
vore 'l riu vos enterraren;
mes tart ja Ibiza os tenía.

Desde 'l regne del Senyor,
del poble qu' en Vos confia:
Sigau sempre amparo y guia
Mártir de Deu, Isidor.Comentaris