Goigs a sant Maure abat

GOIGS DEL GLORIOS SANT MAURE ABAT Y CONFESSOR, PATRÓ Y ADVOCAT DE TOTS LOS QUE SE TROBAN MOLESTATS DE ALGUN DOLOR. LA IGLESIA CELEBRA SA FESTA LO DÍA 15 DE JANER.

Sant Maur, Maure o Mur

Puig que sou tan estimat
De nostre Deu y Senyor;
Guardaunos de tot dolor
Glorios Sant Maure Abat.

De Eutiqui y Júlia nasquereu,
Nobles senadors Romans,
Y en los tendres anys ja fereu
En virtut progressos grans,
Essent fiel imitador
De son llustre y santedat.
...
Vostra final malaltía
Fou dolor de costat fort,
Dolor que ben poch temia
Vostra ánima en vostra mort:
Perçó sou en tot dolor
Dels dolorits reclamat.
...
Puix per dolor, advocat
Vos veneran tots de cor,
Guardaunos de tot dolor
Gloriós sant Maure, Abat.

Comentaris