Goigs a sant Celdoni i sant Ermenter. Torà (Segarra, Lleida).

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS GERMANS MÁRTIRS SANT CELDONI Y SANT HERMENTER QUE'S VENERAN EN LA IGLESIA-MONASTIR DE LA VALL DE SELLÉS, BISBAT DE SOLSONA.

Sants Celdoni i Ermenter. La seva festa, el 3 de març.
Van ser dos soldats romans del segle III, probablement germans.

Cantarèm amb molt plaer,
vostres goigs, Mártirs sagrats:
Sants Celdoni y Hermenter
siau nostres advocats.

Per l'antiga capital
del reyalme de Lleó
una gloria molt capdal
es la vostre germandó;
¡de sants Mártirs bell planter!
pera 'l cel foreu tots nats.
...
Vostra festa es celebrada
tots els anys amb devoció,
y esta Vall está posada
baix la vostra protecció;
pregonant el gran valor
de sos Mártirs venerats.
...
Puig mostrau vostre poder
si os invocan confiats:
Sants Celdoni y Hermenter
siau nostres advocats.

Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Monestir de Sant Celdoni i sant Ermenter de Cellers a Torà
Foto: Àngela Llop

Porta d'entrada a l'església del monestir benedictí del s. XII.
Foto: Àngela Llop.

Detall de l'interior. Foto: Teresa Grau Ros.

Retall d'una foto de Ramon Sunyer

Sants Celdoni i Ermenter a l'altar de l'església
Retall d'una foto de Ramon Sunyer


Comentaris