Goigs a sant Salustià

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS CONFESSOR DE CRISTO SANT SALUSTIÀ, DEL QUAL SE CELEBRA FESTIVITAT EN LO DIA 8 DE JUNY. Any 1872.

Sant Salustià

Puig en lo cel gosau já
de la vista del Senyor:
siáu nostre interessór
gloriós Sant Salustià.

A la isla de Sardenya,
y á Cáller sa capital,
donareu gloria inmortal
militant baix de l'ensenya
de la Creu del Redentór
com fervorós cristiá.
...
En tota necesitat
oiu de vostres devots
las súplicas y los vots,
que os fan ab cor humiliat,
mitigau lo séu dolor
ab molt compasiva má.

Ya que Deu vos premiá
per vostre constant amór:
siáu nostre intercessor
gloriós Sant Salustiá.

Font: bibliogoigs


Comentaris