Goigs a sant Isaac monjo

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR S. ISAACH MONJU. SE CELEBRA Á 3 DE JUNY.

Sant Isaac monjo o Isaac de Còrdova

Ab santa devoció
Cantem tots ab alegria,
Protegiunos nit y dia
Sant Isaach nostre patró.

Sou Andaluz Cordobés
De Illustre sanch española,
Y per medi de una bola
Deu los Cel os té promés.
Instruit ab perfecció
Tinguereu escribanía.

Lo perill vos coneixent
Que en lo ofici de Escribá
En las conciencias hi há,
Lo deixareu al moment;
Vostra santa vocació
Al Monastir o envia.
...Comentaris