Goigs a sant Sèrvul el paralític

GOIGS DEL GLORIOS SANT SÉRVULO POBRE, PARALÍTICH Y CONFESSOR. SA FESTA ES EN LO DIA 23 DE DESEMBRE. Any 1858.

Sant Sèrvul

Tras una vida penada,
de etern repós disfrutau:
Sant Sérvulo, á Deu pregau
que en lo cel tingám entrada.

En la gran Roma nasquereu
de llinatje molt pobret,
paralítich y contret;
mes dels pares aprenguereu
la virtut que may decau,
per mes que sia provada.

De Sant Climent al portal
per mans de altres transportat,
lo aliment necessitat
á la gent mes principal
demanavau ab to suau,
passant així la diada.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris