Goigs a sant Mamet. Ermita de Santa Maria de Campanyà a Valldoreix (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS MÀRTIR SANT MAMÉT, QUE SE CANTAN EN LA IGLESIA DE NOSTRA SENYORA DE CAMPANYÁ SUFRAGANEA DE LA PARROQUIAL DE SANT CIPRIÁ DE VALLDOREIX, BISBÁT DE BARCELONA* EN 17 AGOST. Any 1853.
*Actualment Bisbat de Terrassa.

Puix de Deu sou tan amát
y Mártir tan gloriós,
Mamét benaventurat
pregáu per los pecadors.

En Capadocia nasquereu
dins de una presó tancát,
los Pares no coneguereu,
per morir en ser vos nat:
Entrels dos cossos posát
beneyt Sant, restareu vos.
...
Las donas quant son Parteras
en Campanyá, y altres parts
per tenir ditxosos Parts
vos invocan molt de veras;
y si son bonas lleteras
cantarán vostres llaórs.
...
Donchs puix habeu alcansat
en lo Cel tant gran repós,
Mamét Benaventurat
pregáu per los pecadors.Comentaris