Goigs a l'arcàngel sant Miquel. Vall del Bac a la Vall de Bianya (Garrotxa, Girona).

GOIGS EN HONOR Y ALABANSA DEL GLORIÓS ARCANGEL S. MIQUEL, QUE SE VENERA EN LA SUFRAGANIA DE LA TORRE DE LA PARROQUIA DE LA VALL DEL BACH, BISBAT DE GERONA. Any 1848.

Sant Miquel arcàngel

Arcangel de gran valor,
y Princep sou en lo Cel;
vullaunos ser protector
ó gloriós Sant Miquel.

Cuan Deu etern vos creà,
mostrà lo gran poder seu,
Michael, per nom vos doná,
es cert vol dir: qui com Deu?
per voler igual honor,
castich donau á Luzbel.
...
La Torra, y gent comarcant
temple vos tè consagrat;
ahont visitas vos fan:
habent esperimentat
que Vos sou Protector,
y també sa Guarda fiel.
...
Sent tant gran vostre valor
en la terra, mar, y Cel;
vullaunos ser protector
ó gloriós Sant Miquel.


Capella romànica de Sant Miquel de la Torre també anomenada Sant Miquel d'Avellanacorba o Sant Miquel de Sacorba, a la Vall del Bac, municipi de la Vall de Bianya.
Foto: Ermites de l'Alta Garrotxa.


Comentaris