Goigs al màrtir sant Quintí. Ardòvol a Prullans (Cerdanya, Lleida).

GOITGS DEL GLORIOS MARTIR SANT QUINTI QUE SE VENERA EN LA CAPELLA DEL MAS SANT QUINTI DE LA PARROQUIA DE PRULLANS. BISBAT DE LA SEO DE URGELL.

Sant Quintí

Martir Sant molt gloriós
Pregau á Deu tingam bon fi:
Siau lo nostre Advocat,
Patro martir Sant Quinti.

Roma fou la vostra Patria,
De llinatge Senador
Dexareu totas riquesas
Per servir al Criador;
Y per alcansar la Gloria,
Eix es lo vostre fi.

Vivireu ab gran constancia,
Pera mes servir á Deu,
En Engustia ciutat de Fransa,
Publicant lo Sant Nom seu;
Ahon fereu molts Miragles,
Predicant del Mont lo fi.
...
En lo Cel sou collocat
Per viurer sempre alli.
Pregau ab gran eficacia
Per lo mas de San Quinti.


Capella en runes de Sant Quintí d'Ardòvol que alguns classifiquen com a preromànica.
Foto extreta d'enciclopèdia.cat.

Mas Sant Quintí també en runes al nord de la capella.
Foto: mindisaction.


Comentaris