Goigs als sants Genisos. Sant Genís de Pi a Sant Agustí de Lluçanès (Osona, Barcelona).

GOIGS DELS GLORIOSOS SANTS GENIS COMEDIANT, Y GENIS ESCRIVENT, QUE SE VENERAN EN LA CAPELLA DE PI SUFRAGANEA DE SANT AGUSTI DE LLUSANÉS BISBAT DE VICH.

Sant Genís d'Arle o sants Genisos
La tradició fa sant Genís d'Arle diferent a sant Genís de Roma, sant patró d'actors i comediants, tot i que sembla que històricament deu tractar-se de la mateixa persona.

Puig que Deu nos ha donat,
Protectors tant piadosos;
Sants Genisos gloriosos
guardaunos de tot pecat.

A la edat perfecta entrareu,
quant la fé entrà en vostre cor
ab que à Jesus Redemptor,
devant lo Mon confessareu;
y de amarlo no cessareu;
fugint tota impietat.

De Escrivent y Comediant
foren los vostres officis,
per molts proxims precipicis,
per los quals van desllisant;
peró fugint perill tant,
prest mudau lo vostre estat.
...
En nostra Iglesia de Pi
vostras reliquias descansan,
ahont tots favors alcançan,
reclamantvos ab cor fi,
tot desvalgut vinga aqui
en tota necessitat.
...


Església de Sant Genís de Pi a Sant Agustí de Lluçanès.
Foto: Josep Maria.


Comentaris