Goigs a sant Llorenç patró de Preixana (Urgell, Lleida).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS LEVITA S. LLORENS MARTIR QUE ES VENERA EN SA PROPIA CAPELLA DE PREIXANA, DIOCESIS DE SOLSONA.

Sant Llorenç

Puig Llorens noble Espanyol,
Sou de fé agresolada.
Siau lo nostre consol,
Advocat Sant de Preixana.

De afortunat naixement,
De pares màrtirs i sants,
De perfeccions celestials,
Sou Vos ilustre i ornament.
Estrella del firmament,
De influència soberana.
...
Sobre moriscs fonaments
En el poble de Preixana
Capella teniu alsada
Sens memoria de llargs temps
Llorens, terror dels inferns,
Nostra lluminosa albada.
...

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

Capella gòtica de Sant Llorenç a Preixana que actualment es fa servir com a Casal de Joventut. Foto: Isidre Blanc.


Comentaris