Goigs a sant Esteve. Esclanyà a Begur (Baix Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS PROTO-MARTIR SANT ESTEVE PATRO DE ESCLANYA.

Sant Esteve

Proto-martir victoriós,
Deixeble de Cristo amát,
Siaunos sempre advocát
Sant Esteve glorios.

De vicis l' anima neta,
Sou tant pur y continent,
Vostra vida es tant perfeta,
Y en virtuts tant eminent;
Que per protector celós
De viudas sou destinát.
...
Vostra noble Confraría
Afavoriula en tota hora,
Y de Esclanyá que Vos implora
Siau l' amparo, llum y guia
¿Qui podrá no ser ditxós
Baix lo vostre patronát?

Puig de gloria coronát
Gosau del etern repós;
Siaunos sempre advocat
Sant Esteve gloriós.


Sant Esteve d'Esclanyà
Foto: Patrick Chabert


Comentaris