Goigs a la venerable Elisabet Sabater. Sineu (Mallorca)

GOIGS A LA VENERABLE SOR ELISABET MARIA SABATER DEL MONESTIR DE MM. CONCEPCIONISTES FRANCISCANES DE SINEU (MALLORCA).

La Venerable Sor Elisabet Sabater

Sempre anhelant més altura,
Sor Elisabet Maria,
heu florit pau i alegria
a damunt la terra dura.

Fervorosa mallorquina
nascuda a Son Sabater,
de Sineu, tot i essent nina,
Déu d'entre el poble us volgué
com rosa de l'alt roser
de l'eternitat divina.
...
Amb la humilitat humana
esdevé flama la neu.
Repiquem fort la campana
del cor, alabant a Déu
que ha glorificat Sineu
amb l'amor d'una germana.


Història del Monestir de apunt biogràfic de Sor Elisabet

Monestir de la Puríssima Concepció de Sineu
Foto i més informació: monestirs.cat.


Comentaris